Δημοσιεύσεις

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Περιοδικού “Αγία Λυδία”

Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς συνδρομητές καί ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ, ὅσους τυχόν δέν λαμβάνουν τό περιοδικό ἤ δέν ἔλαβαν ἀπόδειξη πληρωμῆς τῆς συνδρομῆς τους, νά ἐπικοινωνήσουν μέ τήν διεκπεραίωση τοῦ περιοδικοῦ, τηλέφωνο 6940 934671, πρός διευθέτηση τῆς ἐκκρεμότητος. Ἡ προηγούμενη διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ ἀρνεῖται ἀναιτίως, ἐκνόμως και πεισματικῶς νά θέσει στήν διάθεσή μας τό μητρῶο τῶν συνδρομητῶν. Τό γεγονός αὐτό, ἐμποδίζει τήν πρόσβαση στό ἀρχεῖο, μέ συνέπεια νά ὑπάρξουν ἐνδεχομένως λάθη καί παραλείψεις.

Παρά τίς δυσκολίες, προσπαθοῦμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ὑλοποιήσουμε τό ὅραμα καί νά συνεχίσουμε τό ἔργο τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Ἀδελφότητός μας ἀειμνήστου π. Θεοφίλου, μέ ἦθος, συνέπεια καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ὅπως διδαχθήκαμε.

Ζητοῦμε τήν κατανόηση καί τήν συγγνώμη σας.