Δημοσιεύσεις

Δελτίο Τύπου

Ἡ Χριστιανική Ἀδελφότητα ΛΥΔΙΑ (ἱστορικό σωματεῖο ἀναγνωρισμένο ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές ἤδη ἀπό τό 1965) ἐνημερώνει τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί συνεργάτες,
ὅτι ὁ Ἀρχιμ. π. Νικάνωρ Παπανικολάου, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2021 -(μέ σχετική ἐγγράφως διατυπωθεῖσα) ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μας, Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου- ἔχει ἀποπεμφθεῖ ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀδελφότητος, στήν Ἀσπροβάλτα καί τοῦ ἔχει ἀπαγορευθεῖ ἡ πρόσβαση καί ἡ τέλεση πάσης φύσεως ἱεροπραξιῶν.
Ὡς ἐκ τούτου τήν πνευματική διακονία τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος καί τίς ἱερές ἀκολουθίες, ἐπιτελοῦν κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Συνεπῶς, ἡ πρόσφατη ἐμφάνιση τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ σέ τηλεοπτική ἐκπομπή, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ “πνευματικοῦ προϊσταμένου” τῆς ΛΥΔΙΑΣ, συνιστᾶ ἄλλη μιά ἀπόπειρα ἀποπροσανατολισμοῦ καί ἀντικανονικῆς ἐμμονῆς σέ συστηματική παραβίαση τῶν ἀποφάσεων τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, τήν ὁποία ὀφείλουμε νά καταδικάσουμε.

Χριστιανική Ἀδελφότης “ΛΥΔΙΑ”