Δημοσιεύσεις

Δελτίο Τύπου Ο.Χ.Α. ΛΥΔΙΑ

Νοιώθουμε τήν ἀνάγκη νά σᾶς κάνουμε γνωστό, ὅτι τήν Κυριακή 4 Ἰουλίου τρ. ἔτους, δέν ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Λυδίας τῆς Ἀδελφότητός μας στήν Ἀσπροβάλτα, λόγω ἱερατικῶν κενῶν καί ἐκτάκτου προβλήματος ὑγείας ἐνοριακοῦ ἱερέως.

Ὀφείλουμε, χάριν ἀληθείας, νά προσθέσουμε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης, στήν ὁποία ἀνήκει ὁ Ναός μας ἐκκλησιαστικά καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης μας, καλύπτουν ἀνελλιπῶς καί ἐπί σειράν ἐτῶν ὅλες τίς λατρευτικές μας ἀνάγκες.

Καί τέλος, ἡ Ἀδελφότητά μας, σέβεται ἀπολύτως τά ὑγειονομικά μέτρα πού προβλέπονται ἀπό τίς ὑπεύθυνες ὑγειονομικές ὑπηρεσίες, ὡς πρός τόν ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό τῶν ἐκκλησιαζομένων.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΛΥΔΙΑ

Ἡ πρόεδρος, Ἑλένη Κιμισκίδου

Ἀσπροβάλτα, 5 Ἰουλίου 2021