Δημοσιεύσεις

Χριστός Ανέστη!

  Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως γιά νά λάβουμε χαρά, δύναμη, ζωή, εἰρήνη, ἐλπίδα καί παρηγοριά, πού τόσο λείπουν ἀπό τήν ἐποχή μας.

  Καί ἄς πιστέψουμε ἀπό καρδιᾶς ὅτι ἡ παροῦσα ζωή εἶναι μιά δοκιμασία καί ἕνας ἀγώνας, μέσα ἀπό τόν ὁποῖο θά περάσουμε καί στήν δική μας Ἀνάσταση!

Χριστός Ἀνέστη! 

Ἀληθῶς Ἀνέστη!